Burs Başvurusu ve Evraklar

1-  BAŞVURUDA ARANACAK ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-)  Sadece Devlet Üniversitelerinde Öğrenci Olmak   
2-)  Ön Lisans, Lisans, I. ve II. Öğretim Öğrencisi Olmak   
3-)  Örgün Eğitim Öğrencisi Olmak   

AÇIKLAMA:
Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin,
Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrencilerin,
Açık Öğretim, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin,
Yüksek Lisans, Doktora vb. lisans üstü çalışma yapan öğrencilerin,

burs müracaatları kabul edilmeyecektir.

2-  BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

Öğrenciler, başvuruyu vakfımıza bizzat gelip, şahsen yapacaklardır.
E-Mail, posta, kargo, kurye, velisi, ailesi vb. gibi yollarla yapılan başvurular geçerli değildir.
Her yıl başvuru süresi 01 Eylül – 01 Ekim  tarihleri arasındadır.

İncelemeler sonucu BURS HAKKI KAZANANLAR, her yılın 20 EKİM tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.

3- BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR

1-) Burs Başvuru ve Bilgi Formu (Vakfımızdan Verilir – Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-) 1 adet Vesikalık Fotoğraf
4-) Savcılık (Sabıka) Belgesi (E-Devlet üzerinden veya Adliyeden Alınacak Yeni Tarihli Belge)

5-) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
6-) Banka IBAN Belgesi (Öğrencinin Kendi Hesabına Ait Banka Şubesi veya ATM'den Alınacak Belge)
7-) Taahhütname (Vakfımızdan Verilir - Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)

4- Burs Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Burs müracaatları incelenirken, aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ;
  1- Başvuru esnasında aranan öğrencilik şartlarına uygun olması,
  2- Bu yıl üniversiteye yeni başlıyor olması,
  3- Kendisinin ve ailesinin maddi imkansızlığı ve ihtiyaç sahibi olması,
  4- Ailesinde birden fazla öğrencilerin bulunması,
  5- Konya nüfusuna kayıtlı veya Konya doğumlu olması,
  6- En son mezun olduğu okul bilgileri,
  7- T.C. Vatandaşı olması,
  8- Öğrenim gördüğü Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
  9- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden burs almaması,
10- Müracaatta verilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, referans olan kişilerin vereceği bilgiler.

5- Vakfımızdan Önceki Yıllarda Burs alan Öğrencilerden İstenecek YENİ EVRAKLAR

Daha önce Vakfımızdan burs alan ve öğrenciliği devam ettiği sürece almaya devam edeceklerin
her yıl en geç 15 Ekim tarihine kadar bizlere ulaştırmaları gereken belgeler:

1-) Transkript Belgesi (Yeni Tarihli)
2-) Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli
)

6-  BURSLARIN SÜRESİ ve MİKTARI

Burslarımız, kesin kaydı yapılan öğrencilerimizin banka hesaplarına, her yıl  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 9 ay süreyle yatırılır.

Bursların kimlere verileceğinin tek tek belirlenmesi, sonlandırılması veya genişletilmesi, durdurulması, miktarlarının belirlenmesi gibi tüm yetkiler Vakıf Yönetim Kurulu'na aittir.

7-  BAŞVURU ADRESİ

Hayra Hizmet Vakfı
Hacı Fettah Mh. Furgan Dede Cd. No:72 Hizmet Han Kat: 4 / 401
42040
MERAM - KONYA

8-  BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

Öğrenciye Bağlı Sebeplerle Bursun Kesilmesi

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, okul ile ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunlar ve olumsuzluklara sahip olması,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,

8- Öğrencinin vefatı sebebiyle.