Burs Başvurusu ve Evraklar

1-  BAŞVURU SÜRESİ ve ŞARTLARI

Başvuru süresi her yılın  01 Eylül – 30 Eylül  tarihleri arasındadır.
Yıl içerisinde başvuru alınmamaktadır.
Öğrenciler, başvuruyu vakfımıza bizzat gelerek yapacaklardır.
E-Mail, posta, kargo, kurye, velisi, ailesi vb. yollarla yapılan başvurular geçersizdir.

BURS HAKKI KAZANANLAR, her yıl 20 EKİM tarihine kadar sitemizde ilan edilir.

2-  ARANACAK ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-)  Sadece Devlet Üniversitelerinde Öğrenci Olmak   
2-)  Ön Lisans, Lisans, I. ve II. Öğretim Öğrencisi Olmak   
3-)  Örgün Eğitim Öğrencisi Olmak   

MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEKLER HK. AÇIKLAMA:
Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin,
Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerde okuyan öğrencilerin,
Açık Öğretim, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin,
Yüksek Lisans, Doktora vb. lisans üstü çalışma yapan öğrencilerin,

burs müracaatları kabul edilmeyecektir.

3- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-) Burs Başvuru ve Bilgi Formu (Vakfımızdan Verilir – Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-) 1 adet Vesikalık Fotoğraf
4-) Savcılık (Sabıka) Belgesi (E-Devlet üzerinden veya Adliyeden Alınacak Yeni Tarihli Belge)

5-) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
6-) Banka IBAN Belgesi (Öğrencinin Kendi Hesabına Ait Banka Şubesi veya ATM'den Alınacak Belge)
7-) Taahhütname (Vakfımızdan Verilir - Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)

4-  Burs Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Vakfımızın burs imkanları ve kontenjanı çerçevesinde müracaatlar incelenirken,
aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ;
  1- Bu yıl üniversiteye yeni başlıyor olması,
  2
- Konya nüfusuna kayıtlı veya Konya doğumlu olması,
  3- Kendisinin ve ailesinin maddi imkansızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,
  4- Ailesinde, kendisinden başka
kardeşlerinin de öğrenci olması,
  5- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,
  6- T.C. Vatandaşı olması,
  7- Öğrenim göreceği Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
  8- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden burs almaması,

  9- Başvuruda aranan öğrencilik şartlarına uygunluğu, Vakfımıza verilen bilgilerin
      doğruluğu ve referans olarak yazılan kişilerin kendisi hakkında vereceği bilgiler.

5-  BURSLARIN VERİLME SÜRESİ ve MİKTARI

Burslar, her yıl  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında (9 ay) verilir.

Burs almaya hak kazanan bir öğrencinin bursu, aşağıdaki 8. maddede belirtilen durumlar hariç, her yıl yeni belgelerini eksiksiz verdiği takdirde, okuduğu okulun veya fakültenin normal eğitim süresi kaç yıl ise o kadar yıl süreyle ödenir.

Aylık verilecek bursun miktarı, bursların kimlere verileceği, ayrıca bursların sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Hayra Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu'na aittir.

6-  BAŞVURU ADRESİ

Hayra Hizmet Vakfı
Hacı Fettah Mh. Furgan Dede Cd.
No:72 Hizmet Han Kat: 4 / 401

42040 / MERAM / KONYA     Yeri Haritada Göster

7-  Önceden Burs alan olan Öğrencilerimizden İstenecek YENİ EVRAKLAR

1-) Öğrenci Belgesi
2-) Transkript Belgesi (Bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir)

(Önceki yıldan burs alan öğrencilerimiz, her yıl en geç  15 Ekim   tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Her iki belge de, Öğrenci İşlerinden alınmalı,  yeni tarihli ve ıslak imzalı  olmalıdır.   Belgelerin ASLI , elden veya kargo ile bize ulaştırılmalıdır.  Belgenin aslı olmayıp, belgeden üretilen fotokopi, e-mail, e-belge, tarama, fotoğraf, resim vb. şekillerde gönderilecek belgeler geçersizdir.)

8-  BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tesbit edilirse,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,

8- Öğrencinin vefatı sebebiyle,
9- Mücbir bir sebeple Vakıf Yönetim Kurulu'nun alacağı ve en az bir ay önceden duyuracağı bir karar ile burs kesilebilecektir.