Burs Başvurusu ve Evraklar

1-  BAŞVURUDA ARANACAK ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-)  Sadece Devlet Üniversitelerinde Öğrenci Olmak   
2-)  Ön Lisans, Lisans, I. ve II. Öğretim Öğrencisi Olmak   
3-)  Örgün Eğitim Öğrencisi Olmak   

AÇIKLAMA:
Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin,
Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrencilerin,
Açık Öğretim, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin,
Yüksek Lisans, Doktora vb. lisans üstü çalışma yapan öğrencilerin,

burs müracaatları kabul edilmeyecektir.

2-  İLK BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

Öğrenciler, başvuruyu vakfımıza bizzat gelerek yapacaklardır.
E-Mail, posta, kargo, kurye, velisi, ailesi vb. gibi yollarla yapılan başvurular geçerli değildir.
Her yıl başvuru süresi 01 Eylül – 30 Eylül  tarihleri arasındadır.

İncelemeler sonucu BURS HAKKI KAZANANLAR, her yılın 20 EKİM tarihine kadar internet sitemizde ilan edilir.

3- BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

1-) Burs Başvuru ve Bilgi Formu (Vakfımızdan Verilir – Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)
2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-) 1 adet Vesikalık Fotoğraf
4-) Savcılık (Sabıka) Belgesi (E-Devlet üzerinden veya Adliyeden Alınacak Yeni Tarihli Belge)

5-) Öğrenci Belgesi (E-Devlet, E-Okul veya Öğrenci İşlerinden Alınacak Yeni Tarihli Belge)
6-) Banka IBAN Belgesi (Öğrencinin Kendi Hesabına Ait Banka Şubesi veya ATM'den Alınacak Belge)
7-) Taahhütname (Vakfımızdan Verilir - Buradan PDF olarak İndirebilirsiniz)

4-  Burs Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Vakfımızın burs imkanları ve kontenjanı çerçevesinde müracaatlar incelenirken,
aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ;
  1- Bu yıl üniversiteye yeni başlıyor olması,
  2
- Konya nüfusuna kayıtlı veya Konya doğumlu olması,
  3- Kendisinin ve ailesinin maddi imkansızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,
  4- Ailesinde kendisinden başka kardeş öğrencilerin bulunması,
  5- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,
  6- T.C. Vatandaşı olması,
  7- Öğrenim göreceği Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,
  8- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, STK vb. yerlerden burs almaması,

  9- Başvuruda aranan öğrencilik şartlarına uygunluğu, Vakfımıza verilen bilgilerin
      doğruluğu ve referans olarak yazılan kişilerin kendisi hakkında vereceği bilgiler.

5-  BURSLARIN SÜRESİ ve MİKTARI

Burslarımız, kesin kaydı yapılan öğrencilerimizin banka hesaplarına, her yıl  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 9 ay süreyle verilir. Bursların kimlere verileceğinin tek tek belirlenmesi, sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Vakıf Yönetim Kurulu'na aittir. Aylık verilecek bursun miktarı, her yıl eğitim-öğretim sezonu başında, Yönetim Kurulumuzca belirlenir.

6-  BAŞVURU ADRESİ

Hayra Hizmet Vakfı
Hacı Fettah Mh. Furgan Dede Cd.
No:72 Hizmet Han Kat: 4 / 401

42040 / MERAM / KONYA     Yeri Haritada Göster

7-  Burs almakta olan Öğrencilerimizden İstenen YENİ EVRAKLAR

1-) Öğrenci Belgesi
2-) Transkript Belgesi (Bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir)

(Bursiyerlerimizin, her yıl en geç  15 Ekim   tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Her iki belge de, Öğrenci İşlerinden alınmalı,  yeni tarihli ve ıslak imzalı  olmalıdır.   Belgelerin ASLI , elden veya kargo ile bize ulaştırılmalıdır.  Belgenin aslı olmayıp, belgeden üretilen fotokopi, e-mail, e-belge, tarama, fotoğraf, resim vb. şekillerde gönderilecek belgeler geçersizdir.)

8-  BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

Öğrenciye Bağlı Sebeplerle Bursun Kesilmesi

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,
2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,
3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tesbit edilirse,
4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,
5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tesbit edilirse,
6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,
7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,

8- Öğrencinin vefatı sebebiyle.