ÖĞRENCİ BURSLARIMIZ

 

Vakfımızın sosyal yardım faaliyetleri içerisinde en önemli olan bir kalemi de, öğrencilere verdiği burslar oluşturmaktadır. Vakfımız, her yıl burs ve eğitim yardımlarına önemli bir kaynak ayırmakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmaktadır.

Eğitim gören fakir öğrencilere katkı amacıyla, ilk, orta, üniversite ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerimize, vakfımızın imkanları çerçevesinde aylık burs verilmeye devam edilmektedir. Vakfımızdan burs alan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu üniversite öğrencileridir.

Müracaatları her yıl eğitim öğretim sezonu başında alınmakta ve Yönetim Kurulu’nca, tek tek değerlendirilmektedir. Gerçek ihtiyaç sahibini bulabilmek amacıyla eleme yapılırken oldukça dikkatli davranılmaktadır. O yıl okullardan mezun olan öğrenci adedi kadar yeni müracaatlardan öğrenci sisteme dahil edilmektedir. Böylece vakfımızın bu kaleme ayırmış olduğu miktar tamamen öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

Şu anda burs almaya devam eden öğrencilerimizin, hem ilk müracaatlarında hem de her yıl eğitim-öğretim sezonu başında okulları ile yazışma yapılarak durumları takip edilmekte, sınıf veya ders geçmede başarısız olan, öğrenciliği herhangi bir sebeple sona eren ve normal süresinde mezun olan öğrencilerin bursları durdurulmaktadır. Bu sayede burs alan öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar bursları kesintisiz devam ettirilmektedir.

Burslarımız, her yıl eğitim ve öğretim faaliyetinin devam ettiği,  Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olmak üzere 9 ay üzerinden ödenmektedir. Miktar ise, Yönetim Kurulumuzca her yıl yeniden belirlenmektedir.

Son yıllarda Başbakanlık tarafından, ödenen burs ve öğrenim kredilerinin hem miktarında, hem de verilen öğrenci sayılarında artışlar sağlanmıştır. Her şeye rağmen özellikle yüksek öğrenim öğrencilerimizden maddi imkansızlık içerisinde okumaya çalışan çok öğrenci bulunmaktadır.

Vakfımız, bugüne kadar olduğu gibi, imkanlarının elverdiği ölçüde, burs vermeye devam edecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020 - 2021 ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ ZORUNLU BİLGİLENDİRME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli Öğrenciler, Kıymetli Bursiyerlerimiz,

Vakfımızın burs kontenjanları DOLU olması sebebiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile bu yıl,
2020-2021 Öğretim Yılında YENİ BURS MÜRACAATI  A L I N M A Y A C A K T I R.

Daha önceki yıllardan burs almakta olan ve halen öğrenciliği devam edenler ise,
yeni tarihli ve okumakta olduğu bir üst sınıfına ait, ÖĞRENCİ BELGESİ ve TRANSKRİPT  belgelerini bizlere,
en geç 15 EKİM 2020 tarihine kadar ulaştırdıkları takdirde, burs almaya devam edeceklerdir.

Not.: Bu karar yalnızca 2020-2021 Öğretim Yılı için alınmış ve ilan edilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------