44. Genel Kurulumuz Yapıldı...
18.02.2019 09:51
44. Genel Kurulumuz Yapıldı...

Vakfımızın 2018 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2019 yılı seçimlerinin yapıldığı 44. Genel Kurulumuz  16.02.2019 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı.

60 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden  48 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2018 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. 2018 Yılına Ait Raporların ve Hesap Cetvellerinin Okunması, Müzakeresi, İbrası
  4. Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun İbrası
  5. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
  6. Başkan Seçimi
  7. Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi
  8. 2019 Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
  9. Bütçe Fasılları Arasında Aktarma Yapabilmesi İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Av. Mehmet Şamil ŞENALP Başkan, Mustafa EROL ve Rahim VARIŞ ise Katip üye olarak seçildiler.

Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,

Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, Süleyman DOĞAN, İbrahim DOSTER, İbrahim ERBAŞ, Bilal DEMİRCİ devam eden üyeler, Ahmet ÖZKAN ve Rahim VARIŞ ise yeni seçilen üyeler oldular.

Denetim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL, Mehmet ÇABA ve Hikmet DEMET seçildi.

Daha sonra genel istişarelerin yapıldığı Genel Kurulumuz, Kurucu Başkan'ımız Hasan Hüseyin VAROL Hoca'mızın konuşması ve duası ile sona erdi.

Eklenme Tarihi: 18.02.2019 09:51