45. Genel Kurulumuz Yapıldı...
17.02.2020 09:55
45. Genel Kurulumuz Yapıldı...

Vakfımızın 2019 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2020 yılı seçimlerinin yapıldığı 45. Genel Kurulumuz  15.02.2020 Cumartesi günü, vakıf merkezimizde yapıldı.

62 kişiden oluşan Genel Kurul üyelerimizden  48 kişinin katıldığı Genel Kurulumuzda, 2019 Yılı Faaliyetleri, Gelir-Gider Raporu ve diğer konular ele alındı.

Toplantının Gündem Maddeleri şu sırada icra edildi.

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. 2019 Yılı Faaliyet, Denetleme Raporlarının ve Hesap Cetvellerinin Okunması, Müzakeresi, İbrası
  4. Vakıf Başkanı’nın Konuşması
  5. Başkan Seçimi
  6. Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi
  7. 2020 Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
  8. Bütçe Fasılları Arasında Aktarma Yapabilmesi İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
  9. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Divan Heyetine, Ziya ÖZBOYACI Başkan, Bilal DEMİRCİ ve Mustafa EROL ise Katip üye olarak seçildiler.

Yapılan konuşmalar, müzakereler sonucunda yapılan seçimlerde,

Vakıf Başkanlığına oybirliğiyle Mustafa VAROL yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri,Süleyman DOĞAN, İbrahim ERBAŞ, Bilal DEMİRCİ, Ahmet ÖZKAN ve Rahim VARIŞ devam eden üyeler, yeni seçilen üye ise Ahmet Fatih ÖZBOYACI oldu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL, Mehmet ÇABA ve İbrahim DOSTER seçildi.

Daha sonra genel istişarelerin yapıldığı Genel Kurulumuz, Kurucu Başkan'ımız Hasan Hüseyin VAROL Hoca'mızın konuşması ve duası ile sona erdi.

Eklenme Tarihi: 17.02.2020 09:55