Konya STK Ufuk Turu 20-24 Mayıs 2015 Tarihlerinde Yapılacak...
16.05.2015 09:39
Konya STK Ufuk Turu 20-24 Mayıs 2015 Tarihlerinde Yapılacak...

Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edilen Ufuk Turu Toplantıları'nın onikincisi, bu yıl, 20-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Termal Otel’de yapılmak üzere programlandı. Yapılacak program, yazılı ve görsel medya tarafından da takip edilecektir. 

Toplantılar, Konya'da faaliyet gösteren yüzyirmiiki sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Konya STK’ları ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Her sene olduğu gibi bu yıl da, ülkemizin her bölgesinden ve yaklaşık kırküç ilden sivil toplum kuruluşlarını temsilen gelen yaklaşık dörtyüzelli katılımcı hazır bulunacaktır.

Konu olarak “Türkiye'nin Geleceği ve Yeni Ufuklar” başlığı, üç ana oturumda, konunun uzmanı akademisyen, fikir adamı ve sivil toplum yetkilileri tarafından sunulan tebliğler çerçevesinde farklı yönleriyle ve derinlemesine tartışılacak, aynı zamanda özel söyleşiler de gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Konya ve değişik illerden gelen sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı” da yapılacaktır.

Son gün, Ufuk Turu toplantıları Sonuç Bildirgesi Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyeti tarafından ilan eilecektir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vakfımız, Ufuk Turu Toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla temsil edilecektir.

 

Eklenme Tarihi: 16.05.2015 09:39